Teknisk rider for orkesteret Lasso

Lasso har følgende besetning;

Lars: gitar og sang, Justin: mandolin, gitar og sang, Petter: gitar og sang,
Anne: bassgitar og sang, Bjarne: basstromme, perkusjon og sang.

Vi opererer helst med minimum 2 kurser til monitor av ok kvalitet og trenger
16 inputs på en ikke så allerværst mixer i et ikke så aller værst stort sanganlegg
eller p.a. med en ikke for ille klangboks.

Inputliste mixer:

1. Basstromme mikrofon
2. Perkusjon overhead mikrofon
3. Bassgitar d.i. eller direkte fra jack (egen preamp)
4. Gitar Petter SM-57 e.l.
5. Gitar Lars d.i. (egen preamp)
6. Gitar Justin, d.i. eller direkte på jack (egen preamp)
7. Mandolin mik, kondis om mulig
8. Sang Bjarne SM-58
9. Sang Petter SM-58
10. Sang Lars SM-58
11. Sang Justin SM-58
12. Sang Anne SM-58
13. N.C.
14. (Talkback SM-58)
15. Retur klang L
16. Retur klang R


Anne: d.i + sangmikrofon
Lars: d.i. + sangmikrofon
Justin: d.i. + sangmikrofon+ mandolinmikrofon
Petter: gitarmikrofon + sangmikrofon
Bjarne: basstrommemikrofon + perkusjonmikrofon + sangmikrofon
3-4 monitorer fordelt på kurser A og B
Orkesteret trenger tilgang på minimum 5 stk 230V jorda stikk for backline etc.
Lys? Ja.

Petter, mai 2005